Argumenter imod EU

UNDER UDARBEJDELSE:

http://www.argumenter-imod-eu.dk/


Menupunkter:
 1. Baggrund.
 2. For meget liberalisme
 3. Demokratisk underskud
 4. Ensidige medier
 5. Forfatnings-vildledning
 6. Punkt
 7. Punkt
 8. Punkt

Baggrund.

Debatten i Danmark om forhold vedrørende EU lider bl.a. under:
 • at Folketinget ikke er sammensat repræsentativt  når det drejer sig om EU-forhold. Flere folkeafstemninger har vist dette. Netop i Folketinget burde en dækkende demokratisk debat om EU-forhold ellers kunne finde sted.
 • at de gamle partier i praksis har udelukket stort set alle EU-skeptikere og EU-modstandere, hvilket dramatisk reducerer mulighederne for at disse kan komme til orde og herved mulighederne for at få en seriøs og dækkende demokratisk debat. Der findes som bekendt mange EU-skeptikere og EU-modstandere også blandt de gamle partiers (K,S,SF,V) vælgere.
 • at mange politikere blandt EU-tilhængerne underdriver og bagatelliserer betydningen af  EU's indflydelse på en række væsentlige forhold (tidligere statsminister Poul Schlüter s: "Unionen er stendød" er nok det mest berygtede), men hellere fremhæver de mere floskelagtige formuleringer i EU-traktaterne.
  EU-tilhængerne forsøger at bagatellisere betydningen af den nye Lissabon-Traktat.
 • at medierne (aviser, TV, radio m.v.) ikke dækker EU-forhold på en alsidig, neutral og dækkende måde, men har en massiv overvægt at EU-positive indlæg og indslag. (F.eks. de såkaldte EU-eksperter der interviewes i f.eks. en TV-avis er overvejende ikke neutrale og objektive, men har en skjult EU-positiv dagsorden).
 • at de vidtgående konsekvenser af den ekstreme form for kapitalisme, som er traktatfæstet som noget af det mest centrale ved EU derfor ikke er gjort tilstrækkeligt klart for vælgerne. EU er ikke som det påstås af visse EU-tilhængere et værn imod  markedskræfternes frie spil, men er i sig selv i afgørende grad med til at lade markedskræfterne få frit spil. 
Sådan har det været i lang tid i Danmark, men forholdene er blevet mere og mere betændte.
Europas historie viser ellers tydeligt, at der er brug for relle fredsprojekter i Europa, som kan være med til at reducere risikoen for nye krige her. Men det er et grundlæggende synspunkt, at Danmarks forhold til EU i dag er et resultat af nogle højresnoede politikeres misbrug af chancen for og velviljen i befolkningen til at lave et freds-projekt i Europa, til i stedet at lave et ultraliberalistisk og ensrettet Europa. Der er i stedet brug for mere demokrati herunder økonomisk demokrati og demokrati i virksomhederne.

På denne hjemmeside er intentionen i første omgang bl.a. at forsøge at belyse / uddybe ovennævnte forhold og udvalgte emner fra Lissabon Traktaten.

Siden er senest opdateret:    23-01-2010.  
Siden er UNDER UDARBEJDELSE.